Konzultace

„příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem energetickém systému“

Metody které používám

Pracuji se souborem několika metod a technik. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání. Společně s klientem nacházíme vzorce, které si nasbíral v dětství a v průběhu života. Napomáhám mu, aby si uvědomil, že to, co se mu v životě nelíbí, lze změnit a jak. Jsem průvodcem v přenastavení si života podle sebe, v nalezení štěstí.

Kvantová terapie

Kvantová Terapie

Metoda přináší pochopení našich vzorců chování, případně bloků na vědomé i nevědomé úrovni a jejich následné odstranění či přepsání. Pomáhá uvědomit si důležitost odpovědnosti za sebe sama, že tvůrcem naší reality je každý jeden z nás.

EFT-Emotional Freedom Techniques

Volně přeloženo jako Technika emoční svobody – zkráceně EFT poklepávání. EFT je nástroj pro skutečné a efektivní řešení potíží emocionálního, mentálního či fyzického charakteru. Tato technika v sobě kombinuje terapeutický přístup s lehkým poklepáváním na cca 16 energetických bodů v oblasti hlavy, hrudníku a rukou, která kombinuje starodávnou čínskou akupresuru. Těmito body procházejí meridiány a proudí jimi tělesná energie. Metoda EFT přináší účinné a trvalé uvolnění bloků a negativních emocí. Tyto bloky a emoce obvykle nelze měnit vůlí ani pozitivním myšlením.

Hypnóza

Hypnóza je technika, ve které hypnotizující přejímá kontrolu nad vědomím hypnotizovaného. Ten se pak ocitá ve změněném stavu vědomí, kdy je velice zvýšená jeho sugestibilita, tedy schopnost přijímat myšlenky hypnotizéra za sobě vlastní. Nastalého stavu je posléze možno terapeuticky využít ve prospěch samotného pacienta. Nejedná se o žádnou pseudovědu, či šarlatánství, jak se spousta lidí domnívá. Jde pouze o možnost, jak hlouběji proniknout do lidské psychiky a tam léčit prvopočátky pacientových problémů.

Neurolingvistické Programování

NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ  ve zkratce NLP. Metoda NLP jednoduše řečeno pomáhá co nejefektivněji dosáhnout našich cílů vědomím si možností volby, ovládnutím těla a jeho stavů a řízením mysli.

Koučink

Pomocí přesně mířených otázek, lze každému člověku dopomoci k nalezení jeho vlastního uvědomění. 

Nejčastější témata klientů

VZTAHY 

partnerské vztahy, rodinné vztahy, pracovní vztahy(s kolegy, nadřízenými, podřízenými, zaměstnanci...), období vztahu v průběhu rozvodu a po...

ZDRAVÍ

tělesné i psychosomatické onemocnění (vážné a chronické choroby, kožní problémy, alergie, ženské problémy)...

PSYCHIKA 

strachy, úzkosti, fóbie, traumata, stres, panika, deprese...

DĚTI

strašidelné sny, exzemy, astma, alergie, počůrávání, poruchy učení různé tipy DYS, ADD, ADHD...

PORUCHY PŘIJMU POTRAVY

anorexie, bulimie, nadváha...

SEBEVĚDOMÍ

nízké sebevědomí, práce s egem...

ZÁVISLOSTI

alkohol, kouření, omamné látky...

 

 

Milan Chadima

+420 604 325 017

info@otevrenamysl.cz

Na terapii je nutné se předem objednat.