Radovanův příběh

Jmenuji se Radovan a jsem jeden z Vás. Žil jsem naprosto normálním životem, než to všechno vzniklo.
Začalo to nesnesitelnou bolestí levého ramene. Dostalo se to do takového stadia, že jsem přemýšlel o operaci, která by tuto trýznivou bolest mohla odstranit. Ale už v téhle době jsem věřil a intuitivně cítil, že jakákoliv bolest a nemoc jde odstranit i jiným způsobem. Přečetl jsem několik knih, ve kterých jsem vyčetl a vytvořil metodu sobě vlastní. Je to jednoduché dýchání, které může odstranit jakékoliv psychické bloky a následně vyléčit různé bolesti nebo nemoci. Několik dní jsem poctivě dýchal a čekal jsem na zázrak.
Nadšení a víra mi dodávala sílu v tomto samo léčení pokračovat.
A najednou po několika dnech a hodinách cyklického dýchání se začali dít věci, které otřásli mým i manželčiným chápáním. Jsem vděčný, že v těchto chvílích duševního zmatku byla při mě manželka Anička, která díky své vnitřní síle a nebojácnosti podpořila moji víru a důslednost v pokračování mého takzvaného samo léčení. A co se stalo? Po několika hodinách jsem začal křičet, ječet, syčet, kroutit se a mluvit několika nesrozumitelnými jazyky. Ale pozor! Nebylo to tak, že bych nevěděl, co dělám a byl zbavený všech smyslů.  Právě naopak, vše jsem pozoroval a vnímal. Čím víc jsem se vědomě uvolňoval, tyto projevy zesilovali. Avšak kdykoliv jsem chtěl, měl jsem tu možnost vše zastavit. Ale i přesto jsem se neubránil pocitům a obavám, že je to normální. Pokusil jsem se o toto dýchání před našimi nejbližšími známými v očekávání, že nám můžou objasnit tyto zkušenosti. Opak byl pravdou, z velké většiny zúčastněných měli tylo lidi větší strach než já a moje manželka Anička. To byly názory, o které jsem v žádném případě nestál. Většina reagovala zvyklého přesvědčení, že je to nějaká nemoc, nejspíš schizofrenie. Znám projevy schizofrenie a tak vědomí, že jsem nějak nemocný, jsem zůstal sám. Zprostředkoval jsem si setkání s čínským léčitelem, který v té době působil v Praze. Svým způsobem byl i on překvapený, protože se s tímto osobně nesetkal, ale určitým způsobem mi objasnil, že jsem otevřel bránu, která je napojená na určitou energii vesmíru. S tímto vysvětlením jsem nebyl zcela uspokojen, protože jsem stále nevěděl, co s tím a jak mám s tímto osobně vyrovnat. Poslední poznámkou od tohoto věhlasného čínského léčitele bylo: "Hlavně s tím nechoďte k lékaři!" Což jsem pochopil, že by mě přinejmenším naládovali antidepresivy a přinejhorším, zavřeli do blázince. To mě naštěstí nedovolilo a snažil jsem se objasnit a získat odpovědi na otázky, které mi probíhali hlavou. Získal jsem kontakt na vědmu ze Sibiře, která s těmito zážitky měla již zkušenost. Sdělila mi, že pokud jsem při vědomí a v podstatě dokážu zastavit kdykoliv tyto projevy, mám dýchat dál a časem se vše urovná a budu velice překvapený, co se stane. A tak jsem věřil a instinktivně pokračoval v procesu dýchání po několika hodinách denně. Je pravdou, že časem hrůzostrašné projevy ustávaly, postupně jsem začal mluvit stále nesrozumitelnými jazyky, ale mnohem klidněji. Měnily se hlasy a to z mužského na ženský, dokonce dvojhlasné i trojhlasné. Strach z nepoznaného slábl a já než bych si toho všiml, přestal jsem mít jakýkoliv problém s ramenem, díky kterému jsem s tímto vůbec začal. Dosáhl jsem svého uzdravení a přesto jsem vnitřně cítil, že mám s tímto dýcháním pokračovat. Rozhodl jsem se správně. Začali se dít věci, které by mě ani ve snu nenapadli. Byl jsem součástí energie, která se mnou komunikovala a já se cítil zdravější, vitálnější a plný energie. A ne jenom, to, že jsem začal vyhrávat v různých loteriích  a to opakovaně.  Začal nový život!!!