Druhy terapeutického koučinku 

Veškerý terapeutický koučink je přizpůsobeny potřebám klienta/klientů

Individuální

Partnerské

Firemní

Individuální

Partnerské

 Problémové vztahy v partnerství, máte pocit, že už si se svým partnerem nerozumíte? Vázne vzájemná komunikace, pochopení? Neshoda ve výchově dětí? Atd ...

Firemní

teambuilding - vztahy na pracovišti - motivace zaměstnanců (může probíhat individuálně i skupinově) - rozvoj firmy i zaměstnanců -  směr ke společnému cíli s nadšením všech jejich účastníků